۲۲

دی

نظارت چین بر روی کاربرانی که از دولت انتقاد می‌کنند

امروزه توییتر یک شبکه اجتماعی برای انتشار خبرهای مهم از سمت کاربران و دولت‌ها به شمار می‌رود. دولت چین نیز بیشتر سعی بر این دارد که حق آزادی بیان را از کاربرانی که در این شبکه اجتماعی از دولت انتقاد می‌کنند را بگیرد. New York Times گزارش داده که دولت چین به تازگی قانونی را به تصویب […]