۰۱

اردیبهشت

بروزرسانی جدید بازی Crackdown 3 قابلیت بازی کردن با دوستان خود را به حالت Wrecking Zone اضافه کرد

اکنون حالت Wrecking Zone بازی Crackdown 3، واقعی‌تر شده است. بعد از انجام چندین آزمایش، Sumo و Microsoft برای این بازی بروزرسانی را منتشر کردند که پشتیبانی از بازی کردن با دوستان خود را در بخش چند نفره برای خرابکاری و نابود کردن تمامی آنچه در بازی وجود دارد را ممکن ساخته است. با نصب این بروزرسانی […]

۲۷

دی

بازی موبایل Westworld کمپانی Bethesda مورد دادخواهی قرار گرفت

اکنون مدتی است که از مشخص شدن اوضاع دو کمپانی Behaviour Interactive و Warner Bros می‌گذرد. با این حال کمپانی Bethesda برای بازی موبایلی Westworld به دلیل شباهت آن به Fallout Shelter مورد دادخواهی قرار گرفت و این اوضاع برای بازی Westworld اصلاً خوب نیست. این دادخواهی باعث حذف شدن Westworld از App store و غیر فعال[…]