خدمات هاست(Host) به یک حساب کاربری با مشخصات و حجم فضای دیسک مشخص، در یک سرور امن و مطمئن روی شبکه اینترنت در مراکز داده در دنیا گفته می‌شود. در واقع هاست، میزان فضای مشخصی است که می‌توان در آن انواع داده‌ها را ذخیره کرد. هر وب‌سایت برای راه اندازی نیاز به فضایی دارد که بتوان اطلاعات آن را در آن فضا قرار داد. از این فضا برای تبادلات دیتاها استفاده می‌شود. همچنین می‌توان در این حساب کاربری، سرویس‌های مختلفی از میزبانی وب‌سایت تا ایمیل و … دریافت کرد.

هاست لینوکس ایران

لینوکس ۱لینوکس ۲لینوکس ۳لینوکس ۴لینوکس ۵لینوکس ۶لینوکس ۷
فضای وب۱۰۰MB۵۰۰MB۱GB۲GB۵GB۱۰GB۳۰GB
ترافیک ماهانه۴GB۲۰GBنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
کنترل پنلDirectAdminDirectAdminDirectAdminDirectAdminDirectAdminDirectAdminDirectAdmin
بازگشت وجهدارددارددارددارددارددارددارد
ساب دامنهنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
دیتابیسنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
ادان دامنهنداردندارد۵۱۰۱۵نامحدودنامحدود
پارک دامنهنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
اکانت ایمیلنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
انتقال رایگاندارددارددارددارددارددارددارد
تحویل آنیدارددارددارددارددارددارددارد
وب سرورApache+NginxApache+NginxApache+NginxApache+NginxApache+NginxApache+NginxApache+Nginx
آپتایم تضمینی%۹۹.۹%۹۹.۹%۹۹.۹%۹۹.۹%۹۹.۹%۹۹.۹%۹۹.۹
بک آپ گیری هفتگیدارددارددارددارددارددارددارد
پشتیبانی ۲۴ ساعتهدارددارددارددارددارددارددارد
قیمت ماهانه(تومان)نداردندارد۳۵۰۰۰۵۹۰۰۰۷۱۰۰۰۸۳۰۰۰۹۵۰۰۰
قیمت ۶ ماهه(تومان)۳۵۰۰۰
۷۱۰۰۰
۱۱۹۰۰۰۱۷۹۰۰۰۲۱۵۰۰۰۳۵۹۰۰۰۴۷۹۰۰۰
قیمت سالانه(تومان)۵۹۰۰۰۱۰۷۰۰۰۱۷۹۰۰۰۲۵۱۰۰۰۳۳۵۰۰۰۳۵۹۰۰۰۷۱۹۰۰۰
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

هاست پرترافیک

پرترافیک ۱پرترافیک ۲پرترافیک ۳پرترافیک ۴
فضای وب۲GB۵GB۱۰GB۲۰GB
پهنای باند ماهانه۵۰۰GB۸۰۰GB۱Tنامحدود
کنترل پنلDirectAdmin , CpanelDirectAdmin , CpanelDirectAdmin , CpanelDirectAdmin , Cpanel
تعداد کانکشن۳۰۰۴۰۰۵۰۰۱۰۰۰
میزان CPU۲۵% از دو هسته۳۰% از دو هسته۵۰% از ۲ هسته۵۰% از ۴ هسته
میزان RAM۱.۵GB۲GB۲.۵GB۴GB
ادان دامنهنداردندارد۱۲
پارک دامنهنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
اکانت ایمیلنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
انتقال رایگاندارددارددارددارد
تحویل آنیدارددارددارددارد
وب سرورLitespeedLitespeedLitespeedLitespeed
آپتایم تضمینی%۹۹.۹%۹۹.۹%۹۹.۹%۹۹.۹
بک آپ گیری هفتگیدارددارددارددارد
پشتیبانی ۲۴ ساعتهدارددارددارددارد
قیمت ماهانه(تومان)۵۴۰۰۰۷۲۰۰۰۱۰۸۰۰۰۱۸۰۰۰۰
قیمت ۶ ماهه(تومان)۲۷۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰
قیمت سالانه(تومان)۵۴۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۱۰۸۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

هاست دانلود

دانلود ۱دانلود ۲دانلود ۳دانلود ۴دانلود ۵دانلود ۶
فضای وب۱۰GB۲۵GB۵۰GB۱۰۰GB۲۵۰GB۵۰۰GB
پهنای باند ماهانه۷۰۰GB۱.۲TB۱.۵TB۳TB۵TB۸TB
کنترل پنلWebsitePanelWebsitePanelWebsitePanelWebsitePanelWebsitePanelWebsitePanel
بازگشت وجهدارددارددارددارددارددارد
ساب دامنهنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
دیتابیسنداردنداردنداردنداردنداردندارد
ادان دامنهنداردنداردنداردنداردنداردندارد
پارک دامنهنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
اکانت ایمیلنداردنداردنداردنداردنداردندارد
انتقال رایگاندارددارددارددارددارددارد
تحویل آنیدارددارددارددارددارددارد
وب سرورIIS 8.5IIS 8.5IIS 8.5IIS 8.5IIS 8.5IIS 8.5
آپتایم تضمینی%۹۹.۹%۹۹.۹%۹۹.۹%۹۹.۹%۹۹.۹%۹۹.۹
بک آپ گیری هفتگینداردنداردنداردنداردنداردندارد
پشتیبانی ۲۴ ساعتهدارددارددارددارددارددارد
قیمت ماهانه(تومان)۱۰۰۰۰۲۴۰۰۰۴۲۰۰۰۷۸۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰
قیمت ۶ ماهه(تومان)۴۸۰۰۰۱۲۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰
قیمت سالانه(تومان)۹۶۰۰۰۲۴۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

هاست بکاپ

بکاپ ۱بکاپ ۲بکاپ ۳بکاپ ۴بکاپ ۵
فضای وب۵GB۱۰GB۲۰GB۵۰GB۱۰۰GB
پهنای باند ماهانهنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
کنترل پنلنداردنداردنداردنداردندارد
بازگشت وجهدارددارددارددارددارد
اکانت FTP۱۱۱۱۱
دیتابیسنداردنداردنداردنداردندارد
ادان دامنهنداردنداردنداردنداردندارد
پارک دامنهنداردنداردنداردنداردندارد
اکانت ایمیلنداردنداردنداردنداردندارد
انتقال رایگاندارددارددارددارددارد
تحویل آنیدارددارددارددارددارد
وب سرورنداردنداردنداردنداردندارد
آپتایم تضمینی%۹۹.۹%۹۹.۹%۹۹.۹%۹۹.۹%۹۹.۹
بک آپ گیری هفتگینداردنداردنداردنداردندارد
پشتیبانی ۲۴ ساعتهدارددارددارددارددارد
قیمت ماهانه(تومان)۶۰۰۰۹۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱۵۰۰۰۲۴۰۰۰
قیمت ۶ ماهه(تومان)۳۰۰۰۰۴۵۰۰۰۶۰۰۰۰۷۵۰۰۰۱۲۰۰۰۰
قیمت سالانه(تومان)۶۰۰۰۰۹۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.