فاکتور نوعی سند تجاری است که توسط فروشنده خدمات یا کالا به خریدار خدمات یا کالا به همراه نام و نوع خدمات، تعداد یا مقادیر و قیمت، صدور و تحویل داده می‌شود. وجود فاکتور فروش و خرید خدمات و محصولات را برای فروشنده و خریدار ثابت می‌کند. فاکتور صادر شده از دید فروشنده، فاکتور فروش و از دید خریدار، فاکتور خرید محسوب می‌شود. لذا فاکتور بخش مهمی در امور مالی یک شرکت یا سازمان محسوب می‌شود.

رنگ نسخه وسط کاغذهای کاربنلس بنا به موجودی، زرد یا آبی خواهد بود.

فاکتور | چاپ افست تک رنگ مشکی

 • زمان طراحی
  ۲ روز
 • تعداد طرح اولیه
  ۱ عدد
 • ویرایش طرح
  بینهایت بار
 • زمان تحویل
  زمان طراحی + زمان چاپ
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

فاکتور | چاپ افست تک رنگ سورمه‌ای

 • زمان طراحی
  ۲ روز
 • تعداد طرح اولیه
  ۱ عدد
 • ویرایش طرح
  بینهایت بار
 • زمان تحویل
  زمان طراحی + زمان چاپ
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

فاکتور | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

 • زمان طراحی
  ۲ روز
 • تعداد طرح اولیه
  ۱ عدد
 • ویرایش طرح
  بینهایت بار
 • زمان تحویل
  زمان طراحی + زمان چاپ
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

فاکتور | چاپ افست چهار رنگ (تمام رنگی)

 • زمان طراحی
  ۲ روز
 • تعداد طرح اولیه
  ۱ عدد
 • ویرایش طرح
  بینهایت بار
 • زمان تحویل
  زمان طراحی + زمان چاپ
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

قبض یک سوم A4 (سایز ۲۱×۱۰)

 • زمان طراحی
  ۲ روز
 • تعداد طرح اولیه
  ۱ عدد
 • ویرایش طرح
  بینهایت بار
 • زمان تحویل
  زمان طراحی + زمان چاپ
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

فاکتور | چاپ فوری ۴ روزه

 • زمان طراحی
  ۲ روز
 • تعداد طرح اولیه
  ۱ عدد
 • ویرایش طرح
  بینهایت بار
 • زمان تحویل
  زمان طراحی + زمان چاپ
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.