سرور مجازی دقیقا همانند یک سرور اختصاصی مستقل و با همان سطح دسترسی عمل می‌باشد، با این تفاوت که چند عدد سرور مجازی بر روی یک سرور فیزیکی(یا همان سرور اختصاصی) قرار می‌گیرند. به عبارت بهتر با استفاده از تکنولوژی‌های مجازی سازی مانند VMware و با بهره گیری از سخت افزار‌های پرقدرت و پیشرفته، یک سرور فیزیکی به چندین سرور مجازی(VPS) با امکانات مختلف تقسیم می‌شود. هر سرور مجازی بنا بر تنظیمات و یا کانفیگ اولیه، سهم خاصی از منابع سرور از قبیل پردازنده(CPU)، حافظه اصلی(Ram)، فضای دیسک سخت(HDD)، پهنای باند و … را به صورت اختصاصی و تضمین شده در اختیار می‌گیرد.

سرور مجازی SSD ایران

عنوانSSD IRVPS 1SSD IRVPS 2SSD IRVPS 3SSD IRVPS 4SSD IRVPS 5SSD IRVPS 6
مقدار Ram۱GB۲GB۳GB۴GB۶GB۸GB
ترافیک ماهانه۵۰GB۱۰۰GB۲۰۰GB۳۰۰GB۵۰۰GB۷۰۰GB
مقدار هارد(برای لینوکس)۲۰GB۳۰GB۴۰GB۶۰GB۶۰GB۸۰GB
مقدار هارد(برای ویندوز)۲۰GB۳۰GB۴۰GB۶۰GB۶۰GB۱۰۰GB
پردازنده۱Core Xeon X5650۱Core Xeon X5650۲Core Xeon X5650۲Core Xeon X5650۳Core Xeon X5650۴Core Xeon X5650
IP اختصاصی۱۱۱۱۱۱
دسترسی Root
نوع سیستم عاملویندوز، لینوکسویندوز، لینوکسویندوز، لینوکسویندوز، لینوکسویندوز، لینوکسویندوز، لینوکس
نصب سیستم عاملرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان
نصب کنترل پنل(فقط برای لینوکس)
کانفیگ(پیکر بندی)۱۰۰۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
قیمت ماهانه(تومان)۶۰۰۰۰۸۴۰۰۰۱۰۸۰۰۰۱۳۲۰۰۰۱۹۲۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰
قیمت ۶ ماهه(تومان)۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰۶۶۰۰۰۰۹۶۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰
قیمت سالانه(تومان)۶۰۰۰۰۰۸۴۰۰۰۰۱۰۸۰۰۰۰۱۳۲۰۰۰۰۱۹۲۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

سرور مجازی معمولی ایران

برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.