هر موضوع منتشر شده‌ای در فضای مجازی، محتوا نامیده می‌شود. محتوا از حیاتی‌ترین موضوعات برای در صدر بودن و رقابت آفرینی در فضای مجازی به شمار می‌رود. متن ساده، روان و قابل فهم به همراه رعایت نکات نگارشی، از مهمترین نکاتی است که باید در متن‌ها رعایت شوند. شرکت آرکان پرداز در انواع وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی به تولید محتوا می‌پردازد. اینکار به صورت اصولی انجام خواهد گرفت که به معنی قرار گرفتن متنی روان و بهینه شده برای انتشار محتوای شماست.

تولید محتوا سایت

ماژول / تعداد۱ تا ۳ عدد(تومان)۴ تا ۳۹ عدد(تومان)۴۰ تا ۹۹ عدد(تومان)۱۰۰ به بالا(تومان)
بنررایگان۴,۰۰۰۳,۵۰۰۳,۰۰۰
درج هر خدمترایگان۴,۰۰۰۳,۵۰۰۳,۰۰۰
مقالاترایگان۴,۰۰۰۳,۵۰۰۳,۰۰۰
اخباررایگان۴,۰۰۰۳,۵۰۰۳,۰۰۰
گالری تصاویررایگان۴,۰۰۰۳,۵۰۰۳,۰۰۰
محصولاترایگان۴,۰۰۰۳,۵۰۰۳,۰۰۰
لینک پیوندیرایگان۴,۰۰۰۳,۵۰۰۳,۰۰۰
توضیح تماس با ما /توضیح صفحه اصلی /توضیح درباره ما۲۰,۰۰۰ــــــــــــــــــــــــــــــ
آپلود ویدئورایگان۴,۰۰۰۳,۵۰۰۳,۰۰۰
آپلود فایلرایگان۴,۰۰۰۳,۵۰۰۳,۰۰۰
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

تولید محتوا سایت فروشگاه اینترنتی

ماژول / تعداد۱ تا ۳ عدد(تومان)۴ تا ۳۹ عدد(تومان)۴۰ تا ۹۹ عدد(تومان)۱۰۰ به بالا(تومان)
بنررایگان۴,۰۰۰۳,۵۰۰۳,۰۰۰
درج هر محصولرایگان۴,۰۰۰۳,۵۰۰۳,۰۰۰
مقالاترایگان۴,۰۰۰۳,۵۰۰۳,۰۰۰
اخباررایگان۴,۰۰۰۳,۵۰۰۳,۰۰۰
گالری تصاویررایگان۴,۰۰۰۳,۵۰۰۳,۰۰۰
لینک پیوندیرایگان۴,۰۰۰۳,۵۰۰۳,۰۰۰
توضیح قوانین و مقررات/ توضیح درباره ما/ توضیح تماس با ما۲۰,۰۰۰ــــــــــــــــــــــــــــــ
آپلود ویدئورایگان۴,۰۰۰۳,۵۰۰۳,۰۰۰
آپلود فایلرایگان۴,۰۰۰۳,۵۰۰۳,۰۰۰
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

تولید محتوا شبکه‌های اجتماعی

برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.