تراکت تبلیغاتی برگه‌ای چاپی و تا نشده است که اصولاً برای معرفی منتخب خدمات یک سازمان، شرکت یا مغازه به همراه ذکر قیمت به کار گرفته می‌شود. عموماً توزیع تراکت در محل‌های پر رفت و آمد صورت می‌گیرد تا تبلیغات مستقیماً در اختیار مردم قرار بگیرد. تنها شرکت‌های خدماتی تراکت‌های خود را برروی دیوار چسبانده یا در منازل افراد پخش می‌کنند. برای جلب توجه بیشتر نیز توصیه می‌شود که چاپ تراکت بصورت رنگی باشد.

چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

 • زمان طراحی
  ۳ روز
 • تعداد طرح اولیه
  ۱ عدد
 • ویرایش طرح
  بینهایت بار
 • زمان تحویل
  زمان طراحی + زمان چاپ
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

 • زمان طراحی
  ۳ روز
 • تعداد طرح اولیه
  ۱ عدد
 • ویرایش طرح
  بینهایت بار
 • زمان تحویل
  زمان طراحی + زمان چاپ
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

 • زمان طراحی
  ۳ روز
 • تعداد طرح اولیه
  ۱ عدد
 • ویرایش طرح
  بینهایت بار
 • زمان تحویل
  زمان طراحی + زمان چاپ
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

چاپ تراکت | سایز A3 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

 • زمان طراحی
  ۳ روز
 • تعداد طرح اولیه
  ۱ عدد
 • ویرایش طرح
  بینهایت بار
 • زمان تحویل
  زمان طراحی + زمان چاپ
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

چاپ تراکت | سایز B6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

 • زمان طراحی
  ۳ روز
 • تعداد طرح اولیه
  ۱ عدد
 • ویرایش طرح
  بینهایت بار
 • زمان تحویل
  زمان طراحی + زمان چاپ
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

چاپ تراکت | سایز B5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

 • زمان طراحی
  ۳ روز
 • تعداد طرح اولیه
  ۱ عدد
 • ویرایش طرح
  بینهایت بار
 • زمان تحویل
  زمان طراحی + زمان چاپ
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

چاپ تراکت | سایز B4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

 • زمان طراحی
  ۳ روز
 • تعداد طرح اولیه
  ۱ عدد
 • ویرایش طرح
  بینهایت بار
 • زمان تحویل
  زمان طراحی + زمان چاپ
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.